top of page
MM logo 2024-TITLE.jpg

בונים בית פרטי או מרחיבים את הקיים?

תפקידנו כאדריכלי הפרויקט הוא לנהל את הבניה ולגשר בינכם, הלקוחות, לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

תנו לנו לתת לכם את התמונה של איך המסע הזה איתנו הולך להיראות

ליווי הפרוייקט האדריכלי הוא על ידי רשום/ה במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים
במקביל גם מורשה נגישות מתו"ס הנדסאים בענף מורשה נגישות, במדור מורשה נגישות

Civil Engineer Surveying
Civil Engineer Surveying

דבר ראשון ולפני הכל
תכנית מדידה של המגרש

החלק החשוב ביותר לפני תחילת התכנון עצמו. המודד מגיע לשטח ומודד הכל, עצים או עצמים שמשפיעים על השטח ומגיש באמצעות תכנית מודד את סימוני המגרש, צורתו וגבולותיו. אם הבית הוא בית קיים אותו מחליטים להרחיב את לשנות את המעטפת, המודד ימדוד את הקיים הכולל את המרתף אם יש, קומת הכניסה, היסודות וגם חומת גבול קו הבניין. כל זאת כדי לוודא שהמצב הקיים הוא לפי תכנית המגרש המקורית וללא סטיה.
חשוב מאוד: לבחור במודד מוסמך הרשום בפנקס המודדים של המרכז למיפוי בישראל.

ייצור סקיצות לפרוייקט

אנחנו עובדים על התכניות ומעבירים אליכם את התכניות לאישור, וכמובן עושים שינויים לפי הדרישה עד שתהיו מרוצים מהתכנית ותתאים לכם בצורה המושלמת!

Blueprint
Computer
Computer

הגשת היתר הבניה 

תכנית ההגשה היא ההיתר הבניה שלנו בעתיד. אנחנו מגישים את התכנית לועדה המקומית. אם יש נספחים אז אנו מספחים אותם לתוך התכנית הזו. השלב הבא הוא הגשת התכנית לועדה.

קבלת ההיתר

עם קבלת ההיתר אפשר להתחיל את הבניה בדיוק כפי שהוגשה ואושרה.

Team of Engineers
Electrician

אז מה עכשיו?

לאחר קבלת היתר יש לבחור קבלן שלד, בניית השלד והשלמות הבניה שהם עבודות הגמר על גבי השלד, שהם כל המרכיבים הנדרשים למחייה,

כגון מערכות תשתית (ביוב, חשמל, תקשורת), בנוסף לגימור הבנייה בחללים, כגון צבע, טיח, מרצפות, וכו'.

עבודות הגמר נעשות בהתאם לתכנית האדריכלית שהוצאנו מבעוד מועד.

הכנת תכניות עבודה

אנחנו מכינים סט שלם של תכניות לביצוע לקבלן שאושרו על ידיכם ומהנדס הפרויקט

House Plan Review
Home Construction

פיקוח בשטח

אנחנו מגיעים לשטח בתהליכי הבניה השונים בכדי לוודא שהבניה נעשתה בהתאם לתכניות

יועצים הם הקולגות שלנו!

כבר בשלב הראשון, שלב התכנון, אנו עובדים בשיתוף פעולה עם היועצים השונים.
היועצים הנוס
פים שיש לקחת בחשבון בנפרד הם:

מודד מגרש מוסמך

מהנדס קונסטרוקציה

מהנדס אינסטלציה

יועץ קרקע

יועץ מיזוג, ועוד'

קבלת היתר אכלוס (טופס 4)
לאחר שכל בעלי המקצוע סיימו את עבודתם, יש להגיש בקשה לקבל אישור אכלוס לדירה. זהו מסמך המאשר כי הבית נבנה על פי תכניות הבנייה ובהתאם לתכניות של הרשות המקומיות. בנוסף, אישור זה מעיד על כך שהבית בטוח למגורים ולאכלוס. אחרי קבלת אישור אכלוס- טופס 4 , ניתן לחבר את הבית לרשת החשמל ולשאר התשתיות.

bottom of page